Firma

Developer, firma nebo správce budovy, jsme tady pro vás s našimi specializovanými službami a odborným přístupem k projekčnímu řešení.

Firma

Developeři

Jsme tu, abychom vám poskytli komplexní a profesionální podporu v rámci vašich developerských projektů, ať už se jedná o novostavby, rekonstrukce nebo rozšíření existujících budov.

Realitní společnosti

Realitním společnostem nabízíme širokou škálu služeb, včetně prověření nemovitostí a posouzení možností výstavby na pozemku. Naše služby přispívají k zvýšení kvality a hodnoty nabízených nemovitostí.

Investoři

Pro investory do nemovitostí poskytujeme kvalitní inspekce nemovitostí, které pomohou zjistit jejich technický stav a identifikovat případné problémy, abychom ji využili na plný potenciál.

Stavební firmy

Stavebním firmám nabízíme kompletní projektové řešení, včetně zajištění výkazů výměr a stavebního dozoru, aby byly projekty dokončeny v souladu s plánem a bez problémů.

Správci budov a SVJ

Pomáháme správcům budov a sdružením vlastníků jednotek při tvorbě a realizaci nejlepších řešení pro jejich budovy. Ať už se jedná o revitalizaci objektu nebo navržení zelené střechy.

Architektonický ateliér

Nestíháte dodržet termíny a potřebujete výpomoc? Nabízíme vám naše projekční služby, abychom vám pomohli dokončit projekty včas a dosáhnout vašich cílů.

Developeři

V naší projekční kanceláři jsme připraveni vám pomoci překonat všechny výzvy, které s sebou nese vývoj nemovitostí. S našimi profesionálními službami a odborným know-how se postaráme o kvalitní projekty, které budou sloužit jako pilíře nového a úspěšného bydlení či obchodování.

Jsme vaším partnerem po celou dobu procesu vývoje nemovitostí. Naše projekční a konzultační služby pokrývají všechny fáze od zahájení projektu až po jeho dokončení. Společně s vámi analyzujeme požadavky a potřeby projektu, připravujeme podrobné plány a projekty, a v neposlední řadě vám poskytujeme odbornou asistenci při výběru vhodných dodavatelů a řešení technických problémů

Věříme, že dobrý design a inovativní architektura jsou základem každého úspěšného developerského projektu. Naši zkušení architekti a designéři mají nejenom bohatou kreativní představivost, ale také schopnost přeměnit tyto myšlenky v praktické a esteticky působivé řešení. Spolupracujeme s vámi na vývoji unikátních konceptů, které respektují nejenom vaše požadavky, ale také trendy v oboru a potřeby budoucích uživatelů.

Rozumíme významu udržitelných a energeticky efektivních designů v dnešním stavebnictví. Naše projekční služby vám pomohou vytvářet budovy, které jsou nejen esteticky přitažlivé, ale také šetrné k životnímu prostředí. Využíváme nejnovější technologie a postupy k navrhování budov, které minimalizují dopad na životní prostředí a současně optimalizují provozní náklady

Nabízíme komplexní řešení projektového managementu, které zahrnuje vše od počátečního plánování až po závěrečné dokončení. Naše týmy jsou schopné řídit všechny aspekty projektu, včetně koordinace s dodavateli, zajištění dodržování regulací a správy rozpočtu. S námi máte jistotu, že váš projekt půjde hladce od začátku do konce.

Realitní společnosti

Naše projekční služby pro realitní společnosti zahrnují širokou škálu možností, od posouzení možnosti výstavby na pozemku až po přípravu podkladů pro výstavbu. Pomáháme vám maximalizovat hodnotu vašich nemovitostí a uskutečnit vaše výstavbové vize.

Náš tým má rozsáhlé zkušenosti s posuzováním potenciálu pozemků pro výstavbu. Dokážeme vyhodnotit různé faktory, jako jsou geologické podmínky, dostupnost infrastruktury a regulace, aby jsme určili, jaký druh výstavby je na konkrétním pozemku nejvhodnější. Pomáháme vám vidět skrytý potenciál vašich pozemků a navrhnout nejefektivnější využití prostoru.

Naše služby také zahrnují prověření nemovitostí, včetně stavu budov, infrastruktury a regulací. Prověřujeme, zda jsou budovy v souladu s platnými normami a zda jsou vhodné pro vaše plánované účely. Naše důkladné prověření vám poskytne jistotu a pomůže předejít překvapením během výstavby.

Poskytujeme kompletní přípravu podkladů pro výstavbu, včetně návrhu stavebního projektu, přípravy výkresů a dokumentace pro stavební povolení. Naše služby zahrnují také koordinaci s dodavateli a odborníky, aby byl celý proces hladký a efektivní. S naší pomocí můžete rychle a efektivně přejít od konceptu k realizaci.

Investoři do nemovitostí

Nabízíme širokou škálu služeb určených pro investory do nemovitostí, zejména důkladné inspekce nemovitostí a posouzení jejich technického stavu. Naším cílem je pomoci vám optimalizovat vaše investice a dosáhnout maximálního výnosu.

Poskytujeme také odborné posouzení technického stavu nemovitostí. Toto posouzení zahrnuje kontrolu, zda je stavba v souladu s platnými normami a regulacemi, a zda nevyžaduje významné opravy nebo rekonstrukce. Tato posouzení vám poskytnou důležité informace, které vám pomohou při rozhodování o dalších krocích. Prověřujeme strukturální integritu, stav instalací, kvalitu použitých materiálů a mnoho dalších faktorů. Díky našim inspekcím budete mít jasný a přesný obrázek o tom, do čeho investujete.

Pomáháme investorům optimalizovat jejich investice do nemovitostí prostřednictvím našich odborných konzultací a návrhů. Můžeme vám navrhnout zlepšení a renovace, které zvýší hodnotu vašich nemovitostí a zlepší jejich atraktivitu pro potenciální nájemníky nebo kupce. S naší pomocí můžete dosáhnout maximálního výnosu z vašich investic do nemovitostí.

Stavební firmy

Naše projekční kancelář nabízí stavebním firmám služby od konzultačních a projekčních prací až po koordinaci a dozor při realizaci stavebních projektů. Naším cílem je podpořit vaše úsilí o úspěšnou realizaci stavebních projektů.

Naše týmy odborníků jsou připraveny pomoci vám s konzultací a přípravou stavebních projektů. Poskytujeme odborné rady a podporu při návrhu projektů, přípravě dokumentace pro stavební povolení a dalších souvisejících úkonech. Naše služby zahrnují také komplexní projektování, které vám umožní realizovat vaše stavební plány. Rádi vám zpracujeme výkazy výměr a rozpočet.

Poskytujeme také služby v oblasti koordinace a dozoru při realizaci stavebních projektů. Naše týmy dohlíží na celý proces stavebních prací, koordinují jednotlivé stavební etapy a dohlíží na dodržování všech platných norem a regulací. Tímto způsobem se snažíme zajistit, že všechny stavební práce budou probíhat hladce a efektivně.

Rozumíme, že při stavebních projektech mohou nastat komplikace a nečekané situace. Naše týmy jsou připraveny poskytnout vám podporu a odborné poradenství, jak tyto situace řešit a jak minimalizovat jejich dopad na váš stavební projekt. S naší pomocí budete moci úspěšně dokončit i ty nejnáročnější stavební projekty.

Správci budov a SVJ

Jako projekční kancelář nabízíme správcům budov a společenstvím vlastníků jednotek širokou škálu služeb, včetně poradenství v oblasti rekonstrukcí, technické inspekce budov a projektování úprav interiérů či revitalizací obálky budovy. Naším cílem je pomoci vám udržovat a zlepšovat vaše nemovitosti.

Poskytujeme odborné poradenství v oblasti rekonstrukcí a údržby budov. Naše týmy vám mohou pomoci naplánovat a koordinovat rekonstrukční práce, aby vaše budovy splňovaly nejnovější normy a aby byly co nejvíce atraktivní pro nájemníky nebo uživatele.

Naše služby zahrnují také technické inspekce budov. Provádíme důkladné kontroly stavu budov a jejich technických zařízení. Tyto inspekce vám poskytnou podrobný přehled o stavu vašich budov a pomohou vám identifikovat a řešit potenciální problémy včas.

Pro správce budov a společenství vlastníků jednotek také nabízíme služby v oblasti projektování úprav interiérů. Můžeme vám pomoci navrhnout a realizovat úpravy, které zlepší funkčnost a estetický vzhled interiérů vašich budov. S naší pomocí můžete vytvořit prostory, které budou příjemné pro obyvatele a uživatele vašich budov.

Architektonický ateliér

Jako projekční kancelář nabízíme architektonickým ateliérům komplexní služby, od detailních výpočtů a zpracování projektové dokumentace až po podporu při realizaci projektů. Naším cílem je pomoci vám převést vaše kreativní vize do technicky dokonalých a realizovatelných projektů.

Poskytujeme kompletní zpracování projektové dokumentace pro všechny stupně vašich projektů. Naše týmy se starají o všechny technické detaily a zajišťují, že vaše dokumentace bude kompletní, přesná a v souladu s všemi platnými stavebními normami a regulacemi. Pomáháme vám připravit podrobné stavební plány a výpočty, které odpovídají vašim návrhům a zároveň splňují všechny technické a stavební požadavky. Naše zkušenosti a odborné znalosti vám umožní realizovat i ty nejnáročnější projekty.

Poskytujeme také podporu při realizaci vašich projektů. Naše týmy mohou dohlížet na průběh stavebních prací, koordinovat jednotlivé etapy a zajistit, že všechny aspekty vašeho projektu jsou realizovány podle plánu. S naší pomocí můžete mít jistotu, že vaše architektonické vize budou úspěšně převedeny do reality.

Kromě technického zpracování nabízíme také služby v oblasti projektového řízení. Rozumíme, že správa a koordinace projektů může být časově náročná a složitá, a proto jsme připraveni tuto zátěž převzít. Naše zkušené týmy vám mohou poskytnout podporu v průběhu celého životního cyklu projektu, od plánování a koordinace až po dohled nad prováděním a kontrolou kvality. S naší pomocí můžete mít jistotu, že vaše projekty budou realizovány efektivně, včas a v souladu s vašimi specifikacemi.

Kontaktuje nás

Poptejte nás nezávazně .

Jestliže máte zájem o naše služby, nebo se chcete dozvědět více o tom, jak vám můžeme pomoci s vaším projektem, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro vás, abychom z vašeho snu o vlastním domě učinili skutečnost.

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Google.
Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů.