Projektová dokumentace

Technická cesta od návrhu k realizaci stavby.

Projektová dokumentace

Důraz na technický detail v 3D .

Při tvorbě projektové dokumentace využíváme moderní 3D modelování v BIM standardu, které nám umožňuje přetvořit vaše konceptuální nápady do přesných technických plánů. Tento přístup zajišťuje vysoce kvalitní a koordinovanou přípravu dokumentů pro získání stavebního povolení a následné provedení stavby. Jsme odborníci v BIM projekčních software Autodesk Revit a Graphisoft ArchiCad.

Spolehlivé termíny

Držení domluvených termínů je u nás prioritou. Naše zkušenosti a koordinace zajišťují, že dokumentace bude včas a realizace stavby proběhne dle plánu. Bereme vážně naše závazky a udržujeme vás informované o stavu projektu, což vám poskytuje jistotu při přípravě vaší stavby.

BIM

Technologie BIM umožňuje přesné 3D modelování a vizualizaci vaší budovy před zahájením stavebních prací. Zvyšuje efektivitu projektu, snižuje chyby ve dokumentaci a zlepšuje komunikaci mezi zúčastněnými stranami. Díky BIM dosáhnete kratších termínů a snížení nákladů na realizaci projektu.

Ekonomika projektu

Při navrhování vašeho projektu prioritizujeme ekonomické hledisko. Naš tým vytváří návrhy, jež splňují vaše vize, stavební normy a jsou finančně výhodné. Hlídáme rozpočet a hledáme optimální řešení pro efektivní investici. Naše návrhy zajišťují, že vaše stavba bude estetická, udržitelná a s ohledem na vaše investiční cíle.

Dokumentace pro povolení stavby

Pro hladký průběh stavebního povolení

Dokumentace pro stavební řízení je zásadní součástí procesu realizace jakéhokoliv stavebního projektu. Její podoba a obsah je řízen především vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která stanoví rozsah a obsah dokumentace potřebné pro různé fáze stavebního procesu, včetně vydání stavebního povolení a provádění stavby​​. Vyhláška specifikuje skladbu projektové dokumentace pro stavební řízení, a to jak pro ohlášení stavby, tak pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby​​. S námi získáte komplexní a profesionálně zpracovaný projekt, který je připraven ke stavebnímu povolení.

Náš projektový tým Vám vždy dodá kompletní části dokumentace , které konkrétní stavba vyžaduje. Součástí budou profesní části projektu jako jsou:

 • statika staveb
 • PENB (Energetický průkaz)
 • elektroinstalace
 • ZTI- voda, kanalizace
 • vzduchotechnika
 • požárně-bezpečnostní systémy
 • vytápění …a další specifické části projektu.

Při návrhu klademe důraz na energetické úspory. Naše stavby jsou v celé životnosti úsporné a tím šetří náklady investora nebo uživatele.

 • Specializujeme se na navrhování udržitelných a ekologicky přijatelných staveb, které snižují energetickou náročnost a zároveň poskytují komfort a estetickou hodnotu.

Díky dotacím Nová Zelená Úsporám (NZÚ) můžete výrazně snížit náklady na výstavbu a zároveň přispět k ochraně životního prostředí.  Naše tým je odborně vyškolený a zkušený v procesu žádání o dotace, což zvyšuje šance na úspěšné získání finanční podpory pro váš projekt. Poskytujeme komplexní servis od zpracování potřebné dokumentace až po komunikaci s příslušnými institucemi. S námi je proces získání dotací hladký a bez stresu, což vám umožní soustředit se na další aspekty vašeho projektu.

Poskytujeme 3D vizualizace a virtuální prohlídky vašeho projektu, což vám umožní prožít budoucí prostor ještě před zahájením výstavby.

 • Specializujeme se na BIM projekční software Autodesk Revit a Graphisoft ArchiCad. 

Jsme schopni zajistit další služby spojené s projekční činností jako jsou:

 • Geodetické zaměření pozemku
 • Stanovení radonového indexu území
 • Geologické prověření podloží pro stavbu
 • Hydrogeologické posouzení z hlediska výskytu vody a vsakování na povrhu

Dokumentace pro provádění stavby

Důraz na proveditelnost .

Dokumentace pro provedení stavby je klíčová fáze vašeho projektu, která následuje po získání stavebního povolení. Tato dokumentace je podrobným technickým popisem vaší budoucí stavby, který slouží jako základ pro výběrová řízení a realizaci stavby. Zpracování této dokumentace je řízeno vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a je nezbytné pro zajištění hladkého průběhu stavebního procesu.

Dokumentace poskytuje podrobný technický popis všech aspektů stavby, včetně konstrukčních detailů, materiálů, technických systémů a instalací.

Detailní rozpočet a množstevní výkazy jsou součástí dokumentace a poskytují přesný odhad nákladů na realizaci stavby.

Při návrhu klademe důraz na energetické úspory. Naše stavby jsou v celé životnosti úsporné a tím šetří náklady investora nebo uživatele.

Zajišťujeme kompletní technický a autorský dozor během celého průběhu výstavby podle našeho projektu, aby byla zajištěna nejvyšší kvalita a soulad s projektem. Naši odborníci pečlivě sledují všechny fáze výstavby, zajistí dodržení stanovených technických specifikací a řeší jakékoliv nesrovnalosti průběžně. Autorský dozor zahrnuje kontrolu, zda stavba odpovídá schválenému architektonickému a stavebnímu návrhu. Díky technickému dozoru můžeme identifikovat a řešit potenciální problémy včas, čímž předcházíme průtahům a dodatečným nákladům. Naše služby dozoru vám poskytují klid a jistotu, že vaše stavba bude realizována profesionálně, včas a v souladu s vašimi požadavky.

Ukázky studií

Objevte naši dosavadní kreativitu .

Prozkoumejte naše portfolio a uvidíte, jak naše inovativní přístupy a jedinečné nápady přetvářejí běžné prostory do nevšedních architektonických skvostů. Naše práce je důkazem naší neustálé touhy po tvořivosti a excelenci v designu.

Spojte se s námi

Pojďme zhmotnit vaši vizi .

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete poradit s vaším stavebním projektem, neváhejte nás kontaktovat. Jako zkušená projekční kancelář jsme připraveni pomoci vám převést vaše plány a sny do reality.

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Google.
Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů.