Inspekce nemovitostí

Kvalitní a odborné inspekce nemovitostí a stavebních pozemků

Inspekce nemovitostí

Výběr nemovitosti s jistotou .

Naše specializovaná služba vám poskytne klíčové informace o technickém stavu nemovitosti před jejím prodejem či nákupem. Profesionálně, rychle a důkladně prověříme každý detail nemovitosti, aby vaše investice byla bezpečná. Spolehněte se na naše odborné znalosti a zkušenosti díky zázemí naší projekční kanceláře.

Martina J.
Read More
"Při výběru nového domu jsem si nebyla jistá, jestli je nabízená nemovitost za odpovídající cenu. Inspekce mi poskytla potřebné informace pro mé rozhodnutí."
David K.
Read More
"Díky inspekci jsem odhalil skryté problémy s vlhkostí v domě, který jsem chtěl koupit. Určitě doporučuji!"
Elena V.
Read More
"Profesionální přístup, detailní zpráva. S vaší pomocí se mi podařilo vyjednat lepší kupní cenu."
Monika S.
Read More
"Inspekce byla provedena rychle, a přesto pečlivě. Velká spokojenost s podrobným a srozumitelným výstupem."
Previous
Next

Kupujete nemovitost?

Chcete-li klid a jistotu, že váš nový domov je bezproblémový. Obraťte se na nás před koupí nemovitosti a my vaši nemovitost důkladně prověříme. Zjištěné nedostatky vám mohou pomoci dojednat lepší cenu za nemovitost.

Prodáváte nemovitosti?

Nabízejte nemovitost s jistotou a zvyšte její atraktivitu na trhu. Ubezpečte se, že dodáváte ke svojí nemovitosti spolehlivé a úplné informace a vyhněte se budoucím sporům.

Jste investor?

Minimalizujte rizika svých investic do nemovitostí nebo developerských projektů. Díky zázemí naší projekční kanceláře jsme spolehlivým partnerem pro vaše budoucí investice.

Inspekce nemovitosti

Důkladné prověření nemovitosti .

Nechte nás odhalit potenciální problémy a rizika před nákupem nebo prodejem Vaší nemovitosti. Provedeme technické a právní prověření nemovitosti a případně Vám rovnou doporučíme opatření pro zlepšení stavu nemovitosti nebo její energetické náročnosti. Výstupem pro Vás bude přehledný report, který obsahuje veškeré údaje o nemovitosti, včetně zaměření a fotodokumentace.

Provedeme ověření výměr nemovitosti a jejich soulad s uvedenými údaji. Přílohou výsledného reportu budou půdorysy jednotlivých podlaží s výměrami.

Prohlídkou objektu provedeme stavebně-technické zhodnocení nemovitosti. Zjistíme případné statické nebo jiné závady a doporučíme opatření na jejich opravu. Ve výsledném reportu obdržíte soupis závad včetně fotodokumentace.

Identifikace přítomnosti vlhkosti v objektu nebo přítomnosti tepelných mostů a doporučení pro jejich odstranění. Měření vlhkosti je zapotřebí zejména ve starších podsklepených objektech, ale je vhodné prověřit přítomnost vlhkosti u každé nemovitosti. Působení zvýšené vlhkosti může velmi poškodit stav Vaší nemovitosti.

Posouzení energetické účinnosti nemovitosti a doporučení pro zlepšení a snížení energetické náročnosti objektu. Je možné také navíc zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB). 

Ověření souladu nemovitosti s platnými požárně-bezpečnostními předpisy. Prověření přítomnosti prvků požární ochrany jako jsou požární hlásiče, hasící přístroje, požárně dělící konstrukce atp.

Ověření vlastnických práv a dalších právních náležitostí spojených s nemovitostí. Pořízení kompletní výpisu z KN. Prověření výskytu věcných břemen, případně dalších omezení. 

Prověření pozemku

Co můžete postavit na Vašem pozemku?

Služba prověření pozemku je profesionální proces, který má za cíl získat důležité informace o daném pozemku. Tato služba je často využívána při plánování a realizaci stavebních projektů, prodeji nebo pronájmu pozemku nebo při řešení právních záležitostí spojených s nemovitostí. Cílem je minimalizovat rizika a nejasnosti spojené s daným pozemkem, který je předmětem obchodu. Důležitou součástí prověření pozemku je zjištění možných omezení spojených s pozemkem. Může se jednat o přítomnost veřejných sítí (elektřina, voda, kanalizace), přítomnost ochranných pásem, zón s výjimečným využitím nebo jiných omezení daných územním plánem.

Zastavitelnost a funkční využití pozemku (co lze postavit). Popis přesných podmínek jak velkou stavbu můžete na pozemku postavit a zda jsou zde nějaká omezení – například tvar a sklon střechy atp.

Prověření existence inženýrských sítí (elektřina, voda, kanalizace, plyn, datové vedení). Prověření možnosti napojení budoucí stavby na sítě technické infrastruktury.

Zjištění možných limitů území z hlediska ochrany pozemku – např. – záplavová území, oblast ochrany památkové péče, ochrana CHKO nebo Národního parku, poddolovaná území atp.

Zajištění výpisu z katastru nemovitostí (majitel, věcná břemena, zástavy, atp.) a posouzení informací v něm obsažených.

Jsme schopni zajistit další služby spojené s prověřením pozemku jako jsou:

  • Geodetické zaměření pozemku
  • Stanovení radonového indexu území
  • Geologické prověření podloží pro stavbu
  • Hydrogeologické posouzení z hlediska výskytu vody a vsakování na povrhu

Asistence při převzetí nemovitosti

Přizvěte si sebou odborníka .

Služba zahrnuje průzkum a posouzení stavu nově postavené budovy nebo bytu před tím, než je předána majiteli nebo uživateli. Tato kontrola se provádí za účelem zjištění případných nedostatků, vad nebo poruch, které by mohly ovlivnit bezpečnost, funkčnost nebo kvalitu stavby.

Zahrnuje také ověření, zda byla stavba realizována v souladu s platnými stavebními předpisy, projektovou dokumentací a technickými normami. Výstupem je protokol, který obsahuje seznam zjištěných problémů a doporučení pro řešení a nápravu a také je vhodný k návrhu slevy u nákupu nemovitosti.

Provedeme ověření výměr nemovitosti nebo bytu a jejich soulad s uvedenými údaji. Přílohou výsledného reportu budou půdorysy jednotlivých podlaží s výměrami.

Během této inspekce se provádí důkladná prohlídka všech klíčových prvků stavby, včetně stavebních konstrukcí, elektroinstalací, vodoinstalací, topení, vzduchotechniky, izolací, okenních a dveřních systémů, a dalších důležitých součástí.

Výstupem inspekce je protokol, který obsahuje seznam zjištěných problémů a doporučení pro řešení a nápravu a také je vhodný k návrhu slevy u nákupu nemovitosti.

Zahrnuje také ověření, zda byla stavba realizována v souladu s platnými stavebními předpisy, projektovou dokumentací a technickými normami.

Pomůžeme Vám ohledně vyjednání slevy z kupní ceny v případě nalezení závad. Také Vám rádi poskytneme technickou podporu a právní servis pro smluvní dokumentace.

Spojte se s námi

Poptejte prověření Vaši nemovitosti .

Níže uveďte konkrétní údaje o nemovitosti, kterou chcete prověřit a my se Vám ozveme s cenovou nabídkou služeb.

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Google.
Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů.