Inženýring

Profesionální inženýrská činnost: Váš klíč k bezproblémové realizaci projektu.

Inženýring

Váš partner od přípravy po kolaudaci .

V rámci inženýrské činnosti se specializujeme na komplexní předprojektovou přípravu, povolování budov, kolaudaci, a dotační poradenství. Naše služby jsou zaměřeny na zajištění hladkého průběhu celého procesu, od prvních kroků v předprojektové fázi až po úspěšné získání kolaudačního souhlasu a dalších potřebných povolení v souladu s českou legislativou.

Spolehlivý partner pro Váš projekt

Bez ohledu na náročnost administrativních procesů jsme odhodláni dotáhnout Váš projekt do úspěšného konce. Své výzvy bereme vážně a rádi překonáváme překážky, abychom splnili vaše očekávání a zajistili hladký průběh vašeho projektu ve shodě s platnými právními a technickými normami.

Časová efektivita

Naše firma se specializuje na efektivní řízení procesu povolování staveb, což představuje značnou úsporu času a finančních prostředků pro naše investory. Rozumíme, že rychlé vyřízení stavebních a jiných potřebných povolení je klíčové pro udržení projektu v rámci rozpočtu a časového plánu. Naším cílem je minimalizovat administrativní zdržení a urychlit povolovací procesy tím, že efektivně komunikujeme s úřady, zajišťujeme včasné předložení veškeré požadované dokumentace a proaktivně řešíme případné legislativní výzvy.

Váš tým specialistů

Naše firma nabízí vysokou úroveň profesionality a technického know-how v každé fázi vašeho projektu. S týmem zkušených inženýrů a technických specialistů zajišťujeme, že každý projekt, bez ohledu na jeho velikost či složitost, bude realizován s nejvyšší mírou odbornosti a pozornosti k detailům.

Inženýrská činnost v průběhu povolení stavby

S námi je cesta od návrhu po kolaudaci hladkou inženýrskou jízdou.

Dokumentace pro stavební řízení je zásadní součástí procesu realizace jakéhokoliv stavebního projektu. Její podoba a obsah je řízen především vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která stanoví rozsah a obsah dokumentace potřebné pro různé fáze stavebního procesu, včetně vydání stavebního povolení a provádění stavby​​. Vyhláška specifikuje skladbu projektové dokumentace pro stavební řízení, a to jak pro ohlášení stavby, tak pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby​​. S námi získáte komplexní a profesionálně zpracovaný projekt, který je připraven ke stavebnímu povolení.

Provádíme důkladnou analýzu technických, ekonomických a legislativních aspektů vašeho projektu, aby byla zajištěna optimální příprava pro jeho další fáze. Naše služby zahrnují konzultace v souladu s platnými českými normami a předpisy, jako je stavební zákon č. 183/2006 Sb., a další související legislativa.

Specializujeme se na efektivní řízení procesu získávání stavebních a dalších potřebných povolení, včetně komunikace s úřady a zajištění veškeré nezbytné dokumentace. Rozumíme, jak je rychlé vyřízení povolení důležité z hlediska výdajů, a proto jsme odhodláni dotáhnout váš projekt do úspěšného konce i přes administrativní výzvy, které mohou nastat.

Poskytujeme odbornou asistenci při kolaudačním řízení, zajistíme splnění všech legislativních požadavků a připravíme potřebnou dokumentaci pro úspěšné získání kolaudačního souhlasu. Naše služby jsou v souladu s předpisy stanovenými ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb., a jeho prováděcími předpisy.

Díky dotacím Nová Zelená Úsporám (NZÚ) můžete výrazně snížit náklady na výstavbu a zároveň přispět k ochraně životního prostředí. Náš tým je odborně vyškolený a zkušený v procesu žádání o dotace, což zvyšuje šance na úspěšné získání finanční podpory pro váš projekt. Poskytujeme komplexní servis od zpracování potřebné dokumentace až po komunikaci s příslušnými institucemi. S námi je proces získání dotací hladký a bez stresu, což vám umožní soustředit se na další aspekty vašeho projektu.

Jsme schopni zajistit další služby spojené s projekční činností jako jsou:

  • Geodetické zaměření pozemku
  • Stanovení radonového indexu území
  • Geologické prověření podloží pro stavbu
  • Hydrogeologické posouzení z hlediska výskytu vody a vsakování na povrhu

Další nabízené služby v rámci inženýrské činnosti

Využijte naše zkušenosti .

Dokumentace pro provedení stavby je klíčová fáze vašeho projektu, která následuje po získání stavebního povolení. Tato dokumentace je podrobným technickým popisem vaší budoucí stavby, který slouží jako základ pro výběrová řízení a realizaci stavby. Zpracování této dokumentace je řízeno vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a je nezbytné pro zajištění hladkého průběhu stavebního procesu.

Naše firma poskytuje komplexní management stavebního záměru, což vám umožní navigovat celým životním cyklem projektu s odbornou péčí a jistotou. Od konceptuální fáze až po úspěšnou kolaudaci, naše zkušené týmy inženýrů a projektových manažerů jsou s vámi na každém kroku, aby zajistily, že váš projekt bude realizován efektivně, včas a v rámci stanoveného rozpočtu.

  1. Přípravná fáze: V této fázi poskytujeme poradenství při definování rozsahu projektu, rozpočtování, plánování časového harmonogramu a identifikaci potřebných zdrojů a povolení v souladu s českými stavebními předpisy a normami.

  2. Výběr dodavatelů: Pomáháme s výběrem a hodnocením vhodných dodavatelů, zajišťujeme smluvní jednání a koordinujeme smlouvy tak, aby byly ve vašem nejlepším zájmu.

  3. Řízení stavebního procesu: Během stavební fáze zajišťujeme pečlivé řízení a koordinaci všech aktivit na staveništi, monitorujeme pokrok práce, kvalitu provedení a dodržování bezpečnostních a environmentálních předpisů.

  4. Komunikace a reporting: Poskytujeme pravidelné aktualizace o stavu projektu, včetně finančního reportingu, analýzy rizik a doporučení pro zajištění hladkého průběhu projektu.

  5. Kolaudační řízení a závěrečná dokumentace: Ve fázi kolaudace zajišťujeme přípravu veškeré potřebné dokumentace, koordinujeme kolaudační proces a zajistíme, že všechny legislativní a technické požadavky jsou řádně splněny.

  6. Post-kolaudační podpora: Po úspěšné kolaudaci poskytujeme další podporu a poradenství pro jakékoli post-kolaudační potřeby, včetně záručních prohlídek a správy projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci Vám můžeme také spravovat ve standardu BIM (informační 3D model budovy)

Pomáháme s výběrem vhodných dodavatelů a subcontractorů pro realizaci Vašeho stavebního projektu, včetně hodnocení jejich kvalifikace a zkušeností. Jedním z klíčových aspektů úspěšné realizace jakéhokoli projektu je pečlivý výběr dodavatelů a subcontractorů, kteří budou zodpovědní za jednotlivé části projektu. Naše firma vám nabízí expertní podporu v tomto kritickém procesu. Pomáháme s identifikací a výběrem vhodných dodavatelů a subcontractorů, kteří nejen splňují všechny legislativní požadavky, ale také disponují potřebnou kvalifikací, zkušenostmi a odborností, aby byl váš projekt realizován kvalitně, včas a v rámci rozpočtu.

Pomáháme klientům orientovat se v komplexní české stavební legislativě a zajišťujeme, že jejich projekty budou v plném souladu s platnými předpisy. Pokud si s něčím nevíte rady, neváhejte se na nás obrátit.

Naše firma rozšiřuje své odborné služby i v oblasti poradenství pro obce a společenství vlastníků jednotek (SVJ). Nabízíme komplexní podporu ve všech fázích projektování a realizace stavebních a rekonstrukčních prací. Naše služby zahrnují, ale nejsou omezeny na, přípravu projektové dokumentace, získávání potřebných povolení, kolaudační řízení, a dotační poradenství včetně pomoc s žádostmi o dotace z programů, jako je Nová zelená úsporám. S naším profesionálním týmem zkušených inženýrů a poradců můžeme obcím a SVJ poskytnout cenné rady a praktickou pomoc, která jim umožní realizovat jejich projekty efektivně, v souladu s legislativou a s ohledem na optimální využití dostupných zdrojů a financí.

Ukázky studií

Objevte naši dosavadní kreativitu .

Prozkoumejte naše portfolio a uvidíte, jak naše inovativní přístupy a jedinečné nápady přetvářejí běžné prostory do nevšedních architektonických skvostů. Naše práce je důkazem naší neustálé touhy po tvořivosti a excelenci v designu.

Spojte se s námi

Pojďme zhmotnit vaši vizi .

Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete poradit s vaším stavebním projektem, neváhejte nás kontaktovat. Jako zkušená projekční kancelář jsme připraveni pomoci vám převést vaše plány a sny do reality.

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Google.
Odesláním zprávy beru na vědomí zpracování osobních údajů.