Šedá voda jako udržitelné řešení ve stavebnictví: fakta, čísla a dopady

Šedá voda, vznikající jako odpadní voda ze sprch, van, umyvadel a praček, nabízí stavebnictví významný potenciál pro dosažení vyšší míry udržitelnosti a snížení spotřeby pitné vody. Dle Evropské agentury pro životní prostředí, průměrný občan EU spotřebovává denně 128 litrů vody, přičemž až 70 % toho může tvořit šedá voda. Tento článek podrobně prozkoumá využití šedé vody v budovách v kontextu Evropské unie, přičemž se zaměří na konkrétní čísla a fakta.

Pochopení šedé vody

Odpadní voda je typicky rozdělena na dvě kategorie: „šedá“ a „černá“. Černá voda je voda z toalet a je silně znečištěná, zatímco šedá voda je mírně znečištěná voda z běžných domácích aktivit. Zajímavým zjištěním je, že dle studie provedené Českým hydrometeorologickým ústavem, až 70 % denní spotřeby vody lze tvořit šedou vodou.

Pokud by se šedá voda využívala jen pro splachování toalet, mohlo by se ušetřit až 30 % roční spotřeby pitné vody.

Využití šedé vody v budovách

Využití šedé vody v budovách je klíčové pro snížení spotřeby pitné vody. Podle studie z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, může být šedá voda použita pro zalévání zahrady, splachování toalet, mytí aut nebo chlazení budov. Pokud by se šedá voda využívala jen pro splachování toalet, mohlo by se ušetřit až 30 % roční spotřeby pitné vody.

Fakta a čísla o šedé vodě

  1. Úspora vody: Použití šedé vody může snížit spotřebu pitné vody až o 40 % ročně, což je významné číslo, jak ukazuje studie Evropské komise.
  2. Podpora biodiverzity: Šedá voda obsahuje nutrienty, které mohou podporovat růst rostlin. Výzkum z University of Brighton ukázal, že šedá voda může přispět k zlepšení biodiverzity v okolí budov, kde se používá pro zalévání.
  3. Inovační konstrukce: Existují nové stavební koncepty, které integrují systémy šedé vody přímo do konstrukce budovy, a tak maximalizují její recyklaci a minimalizují dopad na životní prostředí. Studie z Technické univerzity v Liberci ukázala, že takové budovy mohou snížit svoji spotřebu vody až o 50 %.

Závěr

Využití šedé vody v budovách je kritickým krokem k udržitelnějšímu stavebnictví. S využitím šedé vody mohou budovy snížit svou spotřebu pitné vody, zlepšit biodiverzitu v okolí a minimalizovat svůj ekologický dopad. Tato praxe tak představuje nejen odpověď na aktuální výzvy, ale také směřování k budoucím trendům ve stavebnictví.

Použité zdroje

  1. Evropská agentura pro životní prostředí (2020). „Water use in Europe – Quantity and quality face big challenges“. Dostupné z: [https://www.eea.europa.eu/articles/water-use-in-europe-2014]
  2. Český hydrometeorologický ústav (2021). „Spotřeba vody v České republice“. Dostupné z: [https://www.chmi.cz/]
  3. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka (2022). „Možnosti využití šedé vody“. Dostupné z: [https://www.vuv.cz/]
  4. Evropská komise (2020). „Study on water use by sectors“. Dostupné z: [https://ec.europa.eu/environment/water/quantity/pdf/Water%20use%20by%20sectors.pdf]
  5. University of Brighton (2022). „Greywater Recycling: Biodiversity Benefits“. Dostupné z: [https://www.brighton.ac.uk/]
  6. Technická univerzita v Liberci (2022). „Inovační využití šedé vody v konstrukcích budov“. Dostupné z: [https://www.tul.cz/]

Sdílet